Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u iet zeggen. Ge zijt een goede vriend van me. Mijnheer Lazare is ook een goede vriend. Rent ge Mijnheer Lazare? Hij is een uitsluitelijke en strenge hoogepriester van Jesus-Christus. Hij geeselt mij met de woorden van God. Gij bekoort mij met de lieftalligheid van dees driftig leven. Gij straft mij met mijne kleine gebreken. Nu wil ik u iet zeggen. Wat zijn wij ? Wij, met ons beiden die hier aan het zuipen zitten, en die andere, rond ons, dewelke vroolijk zijn. Wat zijn wij al te gare ? Bekijk de sterren en hunne onverbiddelijke harmonie. Hoe grootsch! Bekijk de ordonnantie van onze aarde, den loop der seizoenen, het evenwicht van lucht en grond en wateren, de voortdurigheid van al die wondere rythmen... Hoe grootsch! Is het niet waar ? Denk daar een oogenblik aan, terwijl ge hier zit met mij. En bekijk dan het bedrijf van alle levende dieren : de leeuw die zijne prooi zoekt, het lam

Sluiten