Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— « Wij moeten ons schikken in ons lot en de plichten vervullen van onzen aard. Wij mogen niet, hm ! hm !... wij mogen niet lui zijn in onzen aard. Wij moeten vol ie ver zijn, want onze aard is een gebod dat wij vlijtig moeten leven. Gij blaast gedurig tabak in mijn gezicht, Anatole. Neen, steek uwe pijp daarom niet onder de tafel. Maar ik ben, geloof ik, duister en vervelend, en gij volgt niet rap mijne gedachten. Ik wil u iet zeggen. Ik — gij beziet mij en ge kent mij, Anatole — ik ben een sukkel in uwe oogen en een lasteraar in de oogen van Lazare. Ik ben inderdaad waarlijk een sukkel en een lasteraar. Zoude ik moeten een groot artiest zijn, of zoude ik moeten een heilige zijn, of zoude ik moeten een tapper zijn ? Ik loop het loopje van een natuurlijk en noodwendig leven. Ik ben wat ik ben, zooals, naar ik meen, een halm geen eik is en een mier geen prijsmerrie. De blijdschappen die mij te beurt vallen, zijn de bloemen

Sluiten