Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem bestoven voorkwam. Hij hoorde klaarder het gerinkel van een tamboerijn met belletjes...

Nadat hij de derde flesch geuze besteld had, viel hem plots in dat hij geen geld had. Dadelijk bekoelde echter het zweet, dat hem op het voorhoofd uitgebroken was, als hij bedacht dat Anatole gauw zou aankomen. Waar bleef toch Anatole ? Om tijd te winnen bestelde en dronk Johan Doxa nog vier flesschen. Het meisje kreeg zonderlinge manieren en eischte van haren nieuwen vriend eene uitdrukkelijke liefdebekentenis. Onderwijl wilde Anatole maar niet opdoomen.

— « Zie, » zei het meisje, « ik heb meer domme hoofden gezien, dat is zeker. Als ge schoon, braaf en inschikkelijk zijt — begrijpt ge, lieve loebas ? — zal ik u om een haarklesje vragen en het tot op mijn doodsbed bewaren ! »

Hij keek haar goedjonstig aan.eenigszins angstig wordend. Het docht hem

Sluiten