Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— « Goede God! » fluisterde hij.

Hij begon halfluide te bidden, en sloot smartelijk zijne oogen.

De tranen, die over zijne bolle wangen rolden, vielen op het dunne leder van het trommelken, hetwelk aan zijnen buik hing en waarlijk scheen gemaakt te zijn om dergelijke kleine klopjes te ontvangen.

Sluiten