Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peperkoekwinkels staan en begon met kinderlijk welbehagen te kiezen. Hij koos een peperkoek die in den vorm van een mooi hart was uitgesneden en op de randen geheel met lekkere fruitschellen omlegd. Hij besloot binnen te gaan, maar wilde vooreerst uitkijken naar een loopjongen, die het geschenk aan moeder brengen zou.

Er liepen daar vele jongens rond. Johan Doxa beproefde om op hunne gezichtjes te lezen hoe eerlijk ze waren, en hij bevond dat hij behoefde daaromtrent waarlijk zeer ongerust te zijn. Eene gelukkige ingeving dreef hem naar een kleine kroeg, waar hij een druppelken brandewijn dronk. En luttele beslissingen wisselden malkander ondertusschen af in zijn geest. De kroegbaas zei:

— « 't En zal vandaag niet ophouden met regenen, kameraad. »

— « Dat zou ik ook gelooven, » antwoordde Johan Doxa.

Sluiten