Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnengesprongen, vergezeld door een klein straatorkest — met name een harmonica, een piston en een triangel. Ze dansten feestelijk de herberg tweemaal rond en schaarden zich dan, rood van pret, bij den toog om schuimende streepkens faro te zuipen. Johan Doxa stond plots recht en riep :

— « Een pint geus voor heel de kompanie! »

Het docht hem dat zijn gansch wezen openging. De woorden die hij geschreeuwd had, bleven trillen door zijn lichaam, als op pezen van metaal. Hij viel neer op zijn stoel en zweette een beetje. De jonge paren keken om en naderden de tafel, waar hij zat gelijk een die, bedwelmd, zijne eigene troonplechtigheid bijwoont. Hij kreeg eene ovatie...

Nu begon, van taveerne tot taveerne, eene processie die waarlijk niet te beschrijven is. De muziekanten stapten voorop. Dan, met de voornaamheid van

Sluiten