Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plots met zijn stoet en zijne muziek op straat.

— « Waar gaan we naartoe ? » vroeg hij onnoozel aan het meisje links.

— « Naar De Dikke Luis! »

Het docht hem dat hij het zevende paradijs te gemoet ging. De heele boel was een wonder. Hij zong slapjes : « En een dikke pens... »

Er schoot hem iets te binnen en hij vertraagde zijn stap. Naar het lieve meisje links boog hij zich en dan voelde hij hoe zwaar zijn hoofd was geworden.

— «Ikheb nog twintig frank, » fluisterde hij haar in het oor.

— « Hoeveel ? »

Hij tastte in zijn broekzak en bracht zijne hand vóór haar te voorschijn. Een met koper benagelde kletsdop lag daarin, en een bankbriefje.

— « Twintig,» zei het meisje, « kom; 'k zal ik verder betalen — ge zijt zat. »

Wat een heerlijk leven was het in « De Dikke Luis », een gloeiende roze

Sluiten