Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven binnen een zachtblauwe tabakwolk ! Het drieledig orkest speelde er de Brabanconne. Het glanzende bier ging rond van hand tot hand. De breede baas stond te midden van kannen en glazen te tappen.

— « Wat zoudt ge er van pein-einzen P » vroeg de bultenaar aan Johan tusschen twee hiksnokken.

Johan Doxa lachte simpel. Zijne tong, docht hem, lag vast in een soort van elastieke meelpap. Hij peinsde niets. Weer riep de piston :

— « Nu naar den Heeten Ketel! » De troep pakte zich saam, rumoerde

op naar de deur. De harmonica begon te blazen en de triangel, week-bellend, sloeg.

— « Halt! » schreeuwde de baas, ■ wie moet dat allemaal betalen. »

Johan Doxa keek lui om. Hij schudde zijn hoofd onder het schrikkelijke hoofd van den baas. Hij had willen uitleggen dat daar ergens een zwart meisje moest

Sluiten