Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernstig en zijn gevoel, dat ik bij meer dan één gelegenheid heb kunnen waardeeren, heeft schoone volten en een bestendig gewicht.

Hij zat vóór mij. Het opkomend daglicht klaarde over zijn sierlijk aangezicht, dat, thans wat roziger, toch mat-efien, zeer vermoeid boven zijn witte das en de zijden kraag van zijn smoking uitscheen. De koffie rookte lichtelijk op over de gouden randjes van het blauwe porseleinen koffiieservies. Wij aten bij poozen, gelaten.

Antoon sprak :

— « Ik heb gisteren middag het dineetje bijgewoond, waarmede mijnheer en mevrouw Zondervan maandelijks en telkens te vergeefs een vrijer probeeren aan te kleven voor hunne dochter Adelaïde, een stuk plank met een kop vol pretentie... Rent gij de familie Zondervan P... Jammer! Dan kunt ge ook niet geheel inzien in welken staat van ellende mijne hersens waren

Sluiten