Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden, vond waarschijnlijk dat de schenkmeid hem veel eer aandeed. Althans bereidde hij zich tot een uitbundig consult en stelde zijne prille ervaring « geheel » (dit met een prachtig oratorisch gebaar) tot hare beschikking. • A-wel voila!» sprak de meid, « ik ben getrouwd met een man die te dom is om voor den duivel te dansen — van 's morgens tot 's avonds maak ik ruzie met hem, want hij is te vadsig om een woord te zeggen, — hij zou mij bestelen, als hij maar kon, mijnheer, bestelen om in de herberg te zitten, hij wint geen gebenedijden stuiver en ik vraag mij af hoe hij het aan boord legt om 's nachts geregeld dronken thuis te komen, — d'r en is geen leven mee te houden, dat zeg ik u, — 'k ben 't beu den luiaard in te mesten, en, met permissie gezegd, mijnheer, 'k zou willen divorceeren! » Zij begon in 't kort en in 't lang ons den toestand van haar huishouden vóór oogen te leggen, en

Sluiten