Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— « Wacht, » lispelde ze zoetjes, « wacht, als 't u belieft... och! och!... »

Toen stak ze hard en wijd-open hare oogen en keek ernstig toe.

— « Watte ? » vroeg ze, « wat zegt ge daar ? »

En ik, geheel verslagen en 't harte bijna ingestampt:

— « Uw zoon, moedertje,» antwoordde ik, ■ hij is niet wel... hij is zoo schielijk... God is wreed, moedertje, maar wij moeten in hem berusten, dat weet ge toch, niet waar ? »

Ze stiet Antoon plots van zich af. Ze riep :

— « Wat is er met Johan gebeurd ? Wat is er met Johan gebeurd ? »

Ze was vreeselijk. Ik dacht dat ik het nu met éen woord zeggen moest en — de Hemel vergeve 't mij — ik zei het met éen woord.

Dat woord, ze had het werkelijk zien aankomen. Ze week als het dichtbij was. Ze kreeg het vlak tegen hare oude

Sluiten