Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dt «VLAAMSCHE SERIE » der Fonteine-Uitgaven.

I. Herman Teirlinck : Johan Doxa. (Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker). Met gekleurde omslagteekening van den Schrijver.

2' druk (3-4e duizendtal) met portret van den schrijver voor de Fonteine-Uitgaven geteekend door Ramah.

II. Karei van Mander : Het leven der doorluchtige Nederlandsche Schilders uit zijn schildersboek getrokken en voor den hedendaagschen lezer overgeschreven door Eug. de Bock.

III. Emmanuel de Bom : Terugblik (bundel proza) met

■gekleurde omslagteekening van Walter Vaes.

IV. Karei van de Woestijne : Goddelijke Verbeeldin¬

gen. Met gekleurde omslagteekening door Ramah. (Met portret van den schrijver voor de FonteineUitgaven geteekend door Ramah).

V. Prudens van Duyse : Gedichten, samengelezen en ingeleid door Karei van de Woestijne. Met gekleurde omslagteekening door H. Teirlinck.

Verder zal o. m. onuitgegeven werk verschijnen van Felix Timmermans, Karel van de Woestijne, Herman Tedïlinck, Eug. de Bock, enz.

Sluiten