Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avondrood ,, 0

Fiat Lux ,, 2

De winden ,,.

Dat wilde ik weten ,, ^

Spaman 11»

Het hazegrauwt , , g

Hoe zeere vallen ze af , 10

Van den ouden boom uj

Blootakker 12g

Moederken , 2^

Perels ,3o

Spreeuwen , j t

Vederwijven

Excelsior ,

Zegepraal ,3g

De doornenboom i jo

Mietje , + I

Cytisus Labumum i^j

Buigen of bersten

De sperretakken t^y

Het gulden vlies 1^,0

Hebt meêlijen 1 - r

De dageraad , ,^

Nevelduisternis ,

Windtocht ,-8

Aksternesten 160

Lentegroen 161

Cinxen . . . . : 15a

Och ware ik 164

Aan den Lindeboom i6j

Ego Flos , 6y

Sluiten