Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIEN AVOND EN DIE ROOZE.

AAN EUGEEN VAN OYE.

'k Heb menig menig uur bij u

gesleten en genoten, en nooit en heeft een uur met u

me een enk! en stond verdroten, 'k Heb menig menig blom voor u

gelezen en geschonken, en, lijk een bie, met u, met u,

er honing uit gedronken; maar nooit een uur zoo lief met u,

zoo lang zij duren koste, maar nooit een uur zoo droef om u,

wanneer ik scheiden moste, als de uur wanneer ik dicht bij u,

dien avond, neergezeten, u spreken hoorde en sprak tot u

wat onze zielen weten. Noch nooit een blom zoo schoon, van u

gezocht, geplukt, gelezen, als die dien avond blonk op u,

en mocht de mijne wezen! Ofschoon, zoo wel voor mij als u,

— wie zal dit kwaad genezen? —

Sluiten