Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door ent ui n dan, botten open; los, uw dichte looverknopen;

los, uw zilveren reukaliaam *);

los, uw sneeuwwit blommenkraam!

Ei, 't en baat niet, dat robijnen naalden deur de toppen schijnen heen te bersten, hier en daar, van uw doornig streuvelhaar *)!

Ei, 't en baat niet dat uw' leden, zwellende uit van vruchtbaarheden, drinken 't zog der aarde, en bloot laten heuren moederschoot!

Blaren moet ge en blommen schieten,

vol de vaten ommegieten uwer zalven, en voortaan, hagedoornen, bloeien gaan!

Slaapt gij nog? De bien ontwekken, langende om uw zeem te lekken; 't vogelken zoekt, nestgezind, waar 't uw vrije daken vindt!

Slaapt gij nog? De zangermonden, zullende uwen lof verkonden zoo gij wakker wordt, ze slaan reeds hun liefste 1 eisen 8) aan!

) Alm, allaam = handwerktuig. 2) Verwarreld op staand haar. 8) Liederen.

Sluiten