Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch neen: de duiven weten 't wel, dat 't spawerk is en zonnespel, dit bliksemen, en hun vrije vlerk vervolgt u, op uw akkerwerk.

De kwiksteert, zoo de duiven doen, u nagaande, in zijn' stouteschoen, en vreest, alwaar hij wormen ziet, uw' spa noch heur geflikker niet.

Zoo volge ik ook, en geren ga 'k, van 's morgens vroeg, den delver na, hem dichtende, als hij lam en moe van werken is, mijn deuntjen toe.

God vordere u, mijn brave man, en, zoo 't gebed u helpen kan van een, die geerne uw' weêrga ziet, de spa en delve uw graf nog niet!

Maar mocht gij eens, uw werk voldaan, den blijden oest *) zien binnengaan, en zuchten: Die den arrebeid mij zoet maakt, U zij dank gezeid!

') Oogst.

Sluiten