Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEMELLAWERKE HEET GIJ.

Hemellawerke heet gij, wakkere en

snelgewiekte strale, die 'k, uit het zaailand opgestegen,

lijk nen vierpijl rijzen zie.

Striemen lichts ontlaat, en vonken, 't vluchtend vierwerk; en zoo hoort

me u ook vluchtend henentieren, als gij deur de wolken boort.

Hemellawerke, schoon van name en sprake zijt gij, maar uw kleed,

't valt te grauw toch: is 't de reden dat men grijslawerke u heet?

Ben ik grauw, het is van zeilen,

en van, altijd reisgezind, zoo de grauwgedoekte schepen,

heen te varen, vóór den wind.

Sluiten