Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOOMEN ZIEN ZWART.

De boomen zien zwart, van de zwellende

botten;

o zonne, wanneer zal uw' macht, onbevaên *), weêr 't springende blad, en de banden ont-

knotten,

waarin 't twee drie maanden heeft houtvast

gestaan ?

Staat achter, o nijdig geweld van den winter; houdt af uwen vuist, in de botten begint er weer vreugdiger pulsslag en leven te slaan.

De boomen ontwekken, zij zidderen.zij beven; zij striemen, dóór 't blauwe geluchte, onbekleed;

doch staan ze al bewust schier en blij dat

zij leven,

lijk machtige reuzen, ten strijde bereed.

*) Onbevangen, ongehinderd, vrij.

Sluiten