Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat achter, o nijdig geweld van den winter; uw rijk heeft een einde, in de boomen begint er

weêr hope te rijzen, weêr hulpe aan ons

leed.

De boomen zien zwart, en hun' dreigende

schachten

staan veerdig en vrij, als de spere in de vuist eens ridders, het teeken ten storme te wachten: het klinke, en daar loopen zij henenge-

druischt!

Staat achter, o nijdig geweld van den winter; de boomen slaan uit, en zoo zaan ') herbegint er

weêr blijdag gevierd te zijn. Wreede, verhuist 1

*) Weldra, spoedig.

Sluiten