Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELU WGROENE LEGERSCHAREN.

Geluwgroene legerscharen, honderdduizend, waar vandaan

zijt gij, vastgevoette blaren, komen op de boomen staan?

Nauwlijks heeft twee lentezonnen 's werelds blijde onthaal begroet,

of... wie zal 't getellen konnen, 't leger dat gij porren doet?

Werkzaam, onder 't machtig streelen van des morgens windgeweld, op de berken, op de abeelen zie 'k u, in 't gelid gesteld.

't Ruischt alom vol zware talen, 't Ruischt alom; en 't krijgsgebaar,

stortende in de diepe dalen, dooft alle andere stemmen daar.

Sluiten