Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en halen, lekende uit, lijk lijken van versmoorden, 't gebonden, zappig vlas, en 't spreidende openslaan!

't Verrijst! Het wordt alhier, het wordt aldaar bewogen, gestuikt *), gekeuveld *) en gehut. De zonne lacht en speelt in 't droogend schif 8), dat, 't water uitgezogen, heur fijne stralen drinkt en fijndere verruwpracht!

Wat zie 'k! o Israël, lijk in de bibelprenten,

gekleend, den overtocht

van 't Abrahamsche diet 4); gesmaldeeld en geschaard, in lijnwaadgrauwe tenten,

ontelbaar, zoo 't den dwang

van Pharao verliet!

Beloofde land van God, Jordane, in 't hooge Noorden, hoe schoon 't gelegerd volk, dat, God gehoorzaam, voet en hand te zamen, zwoegt naar uwaard, en de boorden van 't stroomend waterkleed strijdmachtig leven doet!

') Stuiken => korenschoven recht overeind zetten om te drogen. a) Keuvel = gevelpunt op een dak. ') Houtbast van 't vlas. *) Volk.

Sluiten