Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen wet en weet hij, noch 't en zal hem dwingen eenig ongeval:

geen' legerbenden, geen' wapens, geen geweld van iet dat donderbusse of boge schiet,

en kan hem schenden.

Onraakbaar is hij, vluchtende ooit en vechtende; verderfnis strooit

hij op die wilden weêrzetten hem, 't zij burgten van orduin ') gebouwd, 't zij duizend man,

't zij duizend schilden.

't En breekt den boozen beul, van al 't geween dat hem te voeten valt,

geene enkele smette, geen Bethlehemsche kinderdood, geen Jeêggeroofde moederschoot,

zijn steenen hertel

Zoo moet hij varend henengaan, en al dat is aan stukken slaan,

tot ander stonden, dat hij ook eens, het licht ontzeid, voor eeuwig hebbe in de eeuwigheid

zijn' dood gevonden.

') Arduin.

Sluiten