Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE HORSEN.

Ze stappen, hun' bellen al klinken, de vrome twee horsen te gaar;

ze zwoegen, ze zweeten; en blinken

doet 't blonde gel ij m x) van hun haar.

Ze stappen, ze stenen, ze stijven de stringen; en *t ronde gareel,

het spant op hun' spannende lijven:

de voerman beweegt ze aan een zeel.

De wagen komt achter. De rossen,

gelaten in 't lastig geluid der schokkende, bokkende 2) bossen s),

gaan, stille en gestadig, vooruit.

Geen zwepe en behoort er te zinken, geen snoer en genaakt er één haar:

zoo stappen, hun' bellen al klinken, de vrome twee horsen, te gaar.

») Geblink. ") Stooten. *) Naaf.

Sluiten