Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOONHEID.

Hoe schoon zijn de ongekunstenaarde

boomen, die 'k, erkenbaar uit elkander, in den

hemel zie geschoten staan, en dragende elk een

beeltenis,

daar f werken van Gods hand nog aan te vinden is!

Hoe schoon is, ongeschonden, in de

zonnenkracht, 't wijduitgespreide bouwsel van de

boomenpracht, ten toppen uit gedreven, en, van

dracht, alzoo 't de Schepper eerst, beminnende, uit zijn

handen goot!

Het was alzoo geschapen en, van

God gemaakt: waarom en laat ge 't, mensch, door u niet

aangeraakt, geworden, 't onverbeterbare en

't schoonste van de schoonheid, daar geen menschenhand ooit

aan en kan?

Sluiten