Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE ZEERE *) VALLEN ZE AF.

Hoe zeere vallen ze af,

de zieke zomerblaren; hoe zinken ze, altemaal,

die eer zoo groene waren, te grondewaard! Hoe deerlijk zijt gij ook

nu, boomen al, bedegen *); hoe schamel, die weleer

des aardrijks, allerwegen, de schoonste waart!

Daar valt er nog een blad;

het wentelt, onder 't vallen, den alderlaatsten keer,

en 't gaat de duizendtallen vervoegen 8) thans: zoo zullen ze, een voor een,

daarin de winden bliezen vol luider blijdzaamheid,

nu tonge en taal verliezen, en zwijgen gansch.

') Spoedig, snel. 3) Geworden. *) Zich voegen bij.

Sluiten