Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEGEPRAAL.

De zonne vecht! Het noordervolk

komt woedend opgestoven, de diepten uit, afgrijzelijk

verbolgen. Bergen boven malkanderen zij werpen gaan,

in 's hemels aangezicht: den al te schoonen dag uitdoen,

en dooden 't zonnelicht!

Het spettert, uit de wolken, vier

en vlamme; kwade steenen, van rammelenden hagelslag,

en bliksem, al met eenen, vergaren mij de reuzen in

hun vuisten vol geweld, en ruien ze, onbermhertiglijk

'daarheen, in 't zonneveld.

Sluiten