Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GULDEN VLIES.

't 1 s scherenstijd in 't houtgewas. De blaren vallen: grond en gras zijn effen, van den wind die waait, vol zilver en vol goud gezaaid.

Zoo groene en is de grond nu meer als wijlen, toen de lente teer, en 't jonge jaar zijn herte ontlook, de weiden en de bosschen ook.

't Is scherenstijd. De schapen niet maar 't houtgewas men scheren ziet; en 't scherpe van de windenschaar aan 't knippen is in 't houtgeblaar.

Daar vallen en vergaderen nu honderdduizend bladeren, die reuzen *) af de rijzekens, zoo lustig en zoo lijzekens.

't 1 s 't boomenvlies dat nederstort, dat altemaal gesneden wordt; dat af en dóór de schare moet, zoo 't al, en te eiken jare doet.

V Vallen.

Sluiten