Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k Zie opgeroeste pikken, moe

van kappen en van kerven, gehamerd om den esschenboom,

den esschenboom bederven, daaraan het hekken vastgehaakt

de bilken ') sluit, en 't vee belemmert, dat zijn vulte zoekt

en voedsel, in de wee.

'k Zie boomen, die gebonden staan,

in 's dwingers booze handen, die nooit geen duimbreed af en laat

zijn ijzervaste banden, maar spannende en onroerbaar, al

dat leeft en roert in 't lijf der boomen doet misdragen tot

een eerloos wanbeklijf2).

Gebulte boomen zie'k, en die,

doorhakkeld en dooreten, vol krammen en vol haken staan

gespijkerd en gesmeten 8); die werken zoo Gods wet hun wijst,

die tranen en die bloên, o mensche, om eenmaal vrij te zijn

van al uw dertel doen.

Of staan ze meer niet vast genoeg,

de wortelvaste boomen? En vreest gij dat zij henengaan

en meê met 't water stroomen;

') Omsloten weide. a) Wangewas. *) Geslagen.

Sluiten