Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan buige ik mij vooruit en wil de borst hem bieden; 'k ga stevig, stap voor stap, en 'k Jeune, lijf sta bij; wie zalder, ik of gij nu zege halen, wind, of 't zegeveld ontvlieden?

Zoo wierd er vroeger, 't is mij eeuwen lang geleden, door hem die „Israël" nadien voor name dcoeg, bij nachte en 's morgens vroeg, op een die, na den strijd, hem zegen gaf, gestreden.

Dan, laat mij zegen ook,

uit uwen mond, verwachten, o sterke vechter, Wind, die, loopende achter 't veld, mij schier omverrevelt

en worstelt tegen mij,

en wijgt *) uit al uw krachten.

Ik bidde u, zegent mij: niet eer en wille ik wapen omleege leggen, u ontwijkende, eer gij doet ontwaken mij dat bloed, dat al te langen tijd, gerust heeft en geslapen.

*) Strijdt.

Sluiten