Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EGO FLOS. . .

(CANT. II : I).

Ik ben een blomme en bloeie vóór uwe oogen,

geweldig zonnelicht, dat, eeuwig onontaard,

mij, nietig schepselken, in 't leven wilt gedoogen

en, na dit leven, mij het eeuwig leven spaart.

Ik ben een blomme en doe des morgens open,

des avonds toe mijn blad, om beurtelings, nadien,

wanneer gij, zonne, zult, heropgestaan, mij nopen,

te ontwaken nog eens of mijn hoofd den slaap te biên.

Mijn leven is uw licht: mijn doen, mijn derven,

mijn' hope, mijn geluk, mijn eenigste en mijn al,

wat kan ik, zonder u, als eeuwig, eeuwig sterven;

wat heb ik, zonder u, dat ik beminnen zal?

Sluiten