Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de souvereiniteit van den Staat, die haar aanneemt of die zich eraan onderwerpt, een beperking oplegt, kan ze slechts uit een verdrag ontstaan.

Soms wordt ze aangevraagd door een zwakken Staat, die er zich rekenschap van geeft dat hij onmogelijk zijn onafhankelijkheid kan verdedigen met eigen middelen, en dus uit eigen beweging afstand doet van het recht om oorlog te voeren, zich stellende onder de bescherming van beter gewapende Mogendheden, die belang hebben bij de handhaving van zijn bestaan.

Do neutrale Staat ontzegt zich dus elke gebiedsvergrooting en elke staatkundige ambitie; tot dien prijs verzekert hij zich zijn veiligheid.

Soms ook is de neutraliteit een last, die in het algemeen belang wordt opgelegd aan een Staat die, wegens zijn geographische ligging, een barrière kan vormen tusschen de naburige Mogendheden. In dat geval is hoofdzakehjk haar doel, aan de wereld de weldaden van den vrede te verzekeren, daar zij, door een juridische hindernis, botsingen en naijver voorkomt tusschen Staten, die in de verleiding zouden kunnen komen, in den maalstroom hunner politieke of militaire handelingen de zwakkere natie, waar hun begeerten naar uitgaan, mee te sleepen; zij scheidt ze door een onschendbare zöne, door een soort Bufferstaat.

Het Koninkrijk België en het Groot-Hertogdom Luxemburg zijn neutrale Staten.

*

Sluiten