Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aars alle invalswegen, die er door loopen, af te sluiten.

Het protocol van den 20en Januari 1831, dat de grondslagen voor de scheiding Van België en Holland heeft vastgelegd, was in zijn 5e artikel als volgt samengevat: „België zal een permanent neutralen Staat vormen. De vijf Mogendheden waarborgen hem deze voortdurende neutraliteit, evenals de onschendbaarheid van zijn grondgebied. „Dit protocol werd eenigen tijd later bevestigd, eerst door het verdrag van 26 Juni 1831, bekend onder den naam van het Tractaat der 18 artikelen, daarna door het verdrag van 15 October daaraanvolgende, het zoogenaamde Tractaat der 24 artikelen, waarmee het nieuwe koninkrijk België een maand later instemde (15 November 1831) en waarvan het 9e artikel nogmaals zijn voortdurende neutraliteit bevestigt. Een toegevoegd artikel, het 25e, geeft België de verzekering dat de Hoven van Oostenrijk, Prankryk, Groot-Brittanië, Pruisen en Rusland een en ander waarborgen.

Al deze overeenkomsten zijn vernieuwd, uitgebreid en juister geformuleerd bij de verdragen van 19 April 1839.

* * *

De neutraliteit van Luxemburg.

Het Groot-Hertogdom Luxemburg bevindt zich, wat zijn neutraliteit betreft, in een soortgelijke positie als België.

Na de ontbinding van den Duitschen bond, waarmee de verdragen van Weenen het hadden verbonden, en het falen van de onderhandelingen die ten doel hadden, het bij het Fransche Keizerrijk in te lijven, riep het Engelsche kabinet

Sluiten