Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouw te Wijven aan het verdrag, dat, met zijn en met Pruisen's onderteekening, de neutraliteit van het Koninkrijk België had gewaarborgd, en zou het aldus zijn meineed onderstreept hebben? Welk belang zou Frankrijk er bovendien bij gehad hebben om den inval en den oorlog op het Belgische grondgebied over te brengen, zonder ertoe uttgedaagd te zijn?

Zijn Oostgrens was, volgens de bekentenis van het Keizerlijk Gouvernement zelf, geweldig gewapend, bezaaid met oninneembare versterkingen, waar het in volkomen veiligheid, zooals de gebeürtenissen bewezen hebben, de aanvallen van den vijand kon afwaehten en zijn militaire kracht breken, alvorens het offensief op te 'vatten, dat voor de overwinning beslissend moet zijn. En men behoeft geen erkend straateeg te zijn, om He dwaasheid te doorzien van het plan, dat de bescherming van onze forten zou hebben prijsgegeven, om" een land, rechtmatig tegen ons in opstand gekomen, door te trekken, en een leger waarvan onze aanvoerders de waarde kenden, te trotseéren, alvorens de Duitsche, bij den Rijn verzamelde, troepen aan te vallen. Alles bewijst dat onze legers zich erop voorbereidden, in het Fransch gebleven Lotharingen den stoot op te vangen. Vergeefs hadden de beroemdste Duitsche militaire schrijvers de waarschuwingen aan het adres van Frankrijk vermenigvuldigd, door in hun boeken over den aanstaanden oorlog aan te kondigen, dat in België het eerste oorlogstooneel zou zijn. Vergeefs hadden de concentratie-kampen, opgericht aan de poorten van België, en ontelbare spoorwegen uit strategisch oogpunt aangelegd, op den grond zelf de Duitsche bedreiging gegrift. Ondanks alles vertrouwend

Sluiten