Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die niet opgesteld is omdat de omstandigheden het veréischten, en waarvan de openbaarmaking door het ForeignOffice dezer dagen geautoriseerd is, preciseert zeer openhartig de houding die Engeland voornemens was aan tenemen ten opzichte van België, in geval van een Europeeschen oorlog :

„Toen ik heden een onderhoud had met den Belgischen Minister, heb ik hem officieus medegedeeld dat ik kennis gekregen had van een zekere vrees die in België zou zijn ontstaan met het oog op een mogelijke schending der Belgische neutraliteit door Engeland. Ik dacht niet dat zulk een vrees door eenige Engelsche bron kon zijn veroorzaakt.

De Belgische Minister heeft mij toen ingelicht omtrent geruchten van Engelschen oorsprong, die hij niet nader kon toelichten, doelende op. de ontscheping van troepen in België door Engeland, om den mogelijken doortocht van Duitsche troepen door dat land naar Frankrijk vóór te zijn.

Ik heb daarop gezegd dat ik met zekerheid kon bevestigen, dat het huidige Gouvernement nooit het eerst de Belgische neutraliteit zou schenden, en dat ik niet geloofde dat eenig Engelsch Gouvernement daartoe het initiatief zou nemen, hetgeen de openbare meening nooit zou goedkeuren. Wat wij wel overwogen hadden — en de quaestie was vrij moeilijk — is hetgeen ons als een der waarborgende Mogendheden der Belgische neutraliteit wenschelijk en noodzakelijk zou voorkomen, indien genoemde neutraliteit door een of andere Mogendheid geschonden werd.

Indien wij bij voorbeeld het eerst de neutraliteit schonden en troepen in België ontscheepten, dan zou dat Duitschland

Sluiten