Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze plichten zijn hoofdzakelijk: Verzet tegen elke vijandelijke daad, aangewend door een der oorlogvoerenden tegen een ander op neutraal grondgebied, enz. *)

Volgens de bekentenis van de beroemdste Duitsche geleerden, moet de neutraliteit dus gewapend zijn, om doeltreffend, om actief te wezen. Heeft de Duitsche Keizer onlangs het Zwitserse^ volk niet gelukgewenscht met den moed en de volharding van zijn troepen, met het oog op een denkbeeldig gevaar uit het Westen dat het er zou hebben bedreigd ?

Het recht van wettige zelfverdediging der neutrale Staten is trouwens afgekondigd door de Haagsche Conferentie, in een ondubbelzinnige formule, waaraan de officiëele afgevaardigden van Duitschland, diplomaten, rechtsgeleerden en militairen, hun goedkeuring zonder voorbehoud hadden gehecht.

Vijfde Conventie van 18 October 1907.

Art. 1: „Het grondgebied der neutrale Staten is onschendbaar."

Art. 2: „Het is den oorlogvoerenden verboden, over het grondgebied van een neutrale Mogendheid troepen of convooien met munitie of fourage te laten trekken."

Art. 10: „Het zal niet als een vijandelijke daad kunnen beschouwd worden, wanneer door een neutrale Mogendheid, zelfs - met geweld, de aanslagen op zijn neutraliteit gericht worden afgeslagen."

* *

*) Bet Internationale recht van Europa, herzien en van aanteekeningen voorzien door H. Gelfckeh no. 145 en 146.

Sluiten