Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

c. Het persen van groenvoeder 21

d. Groenvoedersilo's 21

1. Algemeene en constructieve eischen • 21

2. Opvoerwerktuigen 23

3. Constructieve uitvoering 24

HOOFDSTUK C.

De inrichting van stalgebouwen.

1. Algemeene beschouwingen 26

a. De wanden 27

b. De vloer 28

c. De zolder 28

d. Deuren . 29

e. Vensters 29

f. Verlichting en ventilatie 30

2. Loop- en melkstallen -34

3. Rundveestallen 36

4. Paardenstallen 44

5. Varkensstallen 50

6. Schapenstallen 54

7. Kalverstallen 57

8. Geitenstallen 58

9. Kippenstallen 60

10. Konijnenstallen 65

HOOFDSTUK D.

Constructies welke in nauw verband staan met stalgebouwen en schuren.

1. Drinkwatervoorziening 68

2. Melkafkoeling '. 72

3. Mestbewaring 72

a. De gierkelder . . 73

b. De mestvaalt 74

c. Mesttransport 76

d. Gierafvoer 76

4. Werkplaatsen 78

Sluiten