Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vindt men wel aangegeven, dat de benoodigde ruimte voor 5 koeien overeenkomt met die van 4 paarden, respectievelijk 20 kalveren of 40 schapen.

Voor het Friesche weidebedrijf geldt: 1 koeseten = 5 voer hooi a 500 K.G. = 2500 K.G.

Men rekent dat in een gebintvak van 6x6x6 Meter kan worden geborgen een hoeveelheid van 30.000 K.G., wat zou neerkomen op een gewicht van 140 K.G. hooi per M3.

3. Inhoudsbepaling van bergruimten.

Wanneer men, omgekeerd, den inhoud wil berekenen van bestaande bergruimten, dienen onderstaande tabellen om den inhoud van ronde of vierkante schelven te schatten.

M..« Benaderde kubieke inhoud t-. , ,

ïddeünn Hoogte m ^t Dwarsdoorsnede

in in ;—\ in

ronde en vierkante

Meters. Meters. M2.

schelven.

5 7,0 140 180 33

6 7,5 200 250 40

7 7,8 260 330 47

8 8,3 335 430 54

9 8,6 415 530 61 10 9,00 500 640 68

Bij schelven van rechthoekige doorsnede A £

berekent men eerst den inhoud van A B C D, in verband met de laatste kolom van bovenstaande tabel, en telt hierbij op de som van beide uiteinden, die te zamen weer een volledige schelf vormen.

Voor hooibergen kan men de volgende practische gegevens gebruiken: een 5-roeden berg heeft een bodemoppervlak: O = 1,72 R2 (*); een

(*) R — de straal van den omgeschreven cirkel.

Sluiten