Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bathpolder) en voldoet ook minder wegens het gevaar voor condensatie tegen het dakvlak, en aantasting van het bedekkingsmateriaal.

Niet alleen vergroot men den inhoud door het bouwen van een overstek, maar ook wordt daardoor een schuilplaats geleverd voor beladen oogstwagens tegen regenbuien, voor dorschmachine enz. Met name aan de Noordzijde wordt het overstek nog wel eens langer genomen.

Bij schuren van groote afmetingen krijgt men meèr ingewikkelde schoor- en springwerken (fig. 2).

De inheemsche constructie van het gebint (fig. 3) verschaft een goede gelegenheid om op het Zuiden een afdak te maken, dat voor berging van wagens en gereedschappen wordt gebruikt. Soms gaat men nog verder, en maakt ook de beide geveleinden dicht (fig. 4a en 4b), waardoor het noodig kan worden dat, ter wille van de uitdamping ventilatiekokers op het dak worden geplaatst.

Deze schuren worden ook voor allerlei andere doeleinden gebruikt, als loopstallen voor jong vee e. d.

Er wordt opgegeven dat de Duitsche veldschuren (die op bestelling worden geleverd) 0,8 tot 1 Mark per M3. bergruimte zouden kosten, hoewel deze prijzen alleen voor het binnenland schijnen te gelden.

In de Peel o. a. is een dergelijke schuur gebouwd, die 12 H.A. rogge kan bevatten van ongeveer 4000 K.G. stroo en 2400 K.G. korrel, 4 vakken telt van 4 Meter breed, 11 Meter diep tusschen de stijlen met 3 Meter overstek en 6 Meter hoog. De bouwkosten hebben vóór den oorlog bedragen f 1100, wat overeenkomt met f 0,70 per M3. bergruimte.

In Oldambt werd in 1909 een schuur gebouwd, ongeveer van het type van fig. 3, met een bergruimte van 3700 M3. behalve het overstek. Het afdak en een der korte zijden waren volgemetseld. De dakconstructie bestond uit sparren, waarover ijzerdraad op 15 c.M. onderlingen afstand gespannen. Hierover werd asphaltpapier gelegd.

De bouwkosten bedroegen f 4150, of + f 1,10 per M3. nuttige bergruimte. d. Dorschschuren.

Feitelijk kan men nog verschil maken in dichte veldschuren, dorschschuren (die op het erf staan) en landbouwschuren (waarin nog eenig vee kan worden gestald); maar, waar de constructie geheel overeenkomstig is, worden zij allen onder een hoofd besproken.

Zij onderscheiden zich voornamelijk van de open veldschuren, doordat zij aan alle zijden en over de volle hoogte dicht zijn en daardoor beter beveiligd tegen diefstal, brandstichting en bederf. Tegelijk hebben zij het voordeel, dat op den dorschvloer bij alle weersgesteldheid kan worden gedorscht.

Een hoofdeisch is weer, dat zij goedkoop en doelmatig zijn; laden, lossen en dorschen moeten geriefelijk en met weinig personeel kunnen gebeuren.

Sluiten