Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloer de veestallingen liggen. Bovendien verspeelt men dan veel bergruimte daar waar de pershoogte het grootst is, en moet een gedeelte van den oogst op de balken boven den vloer worden geborgen, wat extra arbeid kost Bij de verschillende boerderijentypen worden deze gebruiksvormen later meer uitvoerig toegelicht.

De dorschvloer kan door een houten pui, hoog ongeveer 1,25 Meter, van de vakken worden gescheiden, om het wegspringen van de zaden te voorkomen.

Het hangt van het doel af, welk materiaal voor den dorschvloer wordt vereischt. Bij het dorschen met den vlegel moet de vloer hard en elastisch zijn, tevens plaatselijk waterdicht voor het reinigen van de zaden. Een vloer van hout of leem dorscht gemakkelijk, een van beton zwaar. Wordt de dorschmachine gebruikt, dan kan de vloer gemaakt worden van leem of beton, en plaatselijk met een asphaltlaag gedicht. Bij de inriddeuren is een bestrating over korte lengte gewenscht, wanneer grind aan de wielen kan worden meegevoerd, waardoor de betonlaag wordt beschadigd.

Leemen vloeren kunnen op verschillende manieren worden gemaakt

a. Droge vloeren: Kleiachtige leem van natuurlijken vochtigheidsgraad wordt bewerkt tot een vast deeg, en ter dikte van hoogstens 45 c.M. op den bodem uitgespreid. Vervolgens voetje voor voetje getreden met plankjes onder de schoenen, dan met stampen gestampt of met vlegels geslagen.

Na 48 uren drogen, begint men hiermede opnieuw tot alle scheuren verdwenen zijn. Dit proces wordt elke 24 uur herhaald tot zich geen barsten meer vertoonen. Het oppervlak wordt overgoten met ossenbloed of teer, n.1. een emmer ossenbloed op 3 vrachten leem of 100 Liter teer per 100 M2.

Is het vocht nog niet ingetrokken, dan wordt er scherp zand of hamerslag overgestrooid. Vertoonen zich barsten, dan wordt weer gestampt tot deze verdwenen zijn.

b. Natte vloeren: De bodem wordt hoogstens 40 c.M. diep uitgegraven en opgevuld met grind of puin, gelijkmatig verdeeld. Hierop komt een laag klei van 10 c.M., die weer wordt aangestampt, dan wordt in water opgeloste leem overgegoten, en weer gestampt als bij droge vloeren.

c. Vloeren van leemsteen (ook ongebrande steen) verschillen van de vorige, doordat de laag klei wordt vervangen door leembrokken, die even in water zijn gedompeld. Na 14 dagen is de vloer klaar.

Tegen het uitdrogen wordt de vloer vooraf met stroo bedekt. Na de afwerking wordt er ook wel een laagje wit zand ter dikte van 5 c.M. overgebracht tot de vloer in gebruik wordt genomen. Tegen het kruimelen dient het mengen van keukenzout door de klei.

Tegen afslijting wordt de bovenlaag ook wel met een cement-saus vastgelegd.

Ter vervanging van leem gebruikt men tichelklei, knik- en potklei.

d. Steenen vloeren worden gemaakt van klinkers op hun kant die intusschen

Sluiten