Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK B.

1. Loodsen en opslagplaatsen.

In kleine boerderijen moet men zich altijd behelpen met het bergen van gereedschappen enz., omdat aantal en hoeveelheid en de soms korte tijd van bewaren het bouwen van aparte bergplaatsen overbodig of kostbaar maken.

Op grootere bedrijven wordt een gescheiden bewaring van meer belang; met name de kostbare landbouwwerktuigen van den laatsten tijd vereischen een goede verzorging en onderhoud.

De bergplaatsen kunnen, over het algemeen gesproken, geheel vrij staan of een aanbouw vormen; verder dicht zijn of open; terwijl zij tegelijk mede kunnen dienen tot afsluiting van het erf.

Wanneer de inhoud waardevol is of aan bederf of vernieling kan worden blootgesteld, verdient het aanbeveling om de loodsen afsluitbaar te maken.

a. Zoo moet kunstmest bewaard kunnen worden in een ruimte, die droog is en goed kan worden geventileerd. Is in het hoofdgebouw geen ruimte beschikbaar, dan kan een apart schuurtje noodig zijn. De bodem (Serie B, plaat I, fig. la en lb), moet van een dichten vloer zijn voorzien. Ter wille van een gemakkelijk transport is de doorrid in de lengterichting aangebracht, en kunnen de zakken daarnaast worden opgestapeld. Wordt de kunstmest los aangevoerd, dan moeten daarvoor vakken beschikbaar gemaakt kunnen worden door tijdelijke schotten te stellen van betonplanken met sponning voorzien.

Waar hier zijdelingsche druk tegen de wanden onvermijdelijk is, wat bij opgestapelde zakken niet het geval behoeft te zijn, mogen de wanden niet van hout gemaakt worden. Bij het bergen van groote hoeveelheden kan een dwarsvloer noodig zijn, om de schuur over de volle breedte te kunnen benutten.

b. Wagens, ploegen, eggen, de landrol, gierkarren en andere kleine werktuigen, die soms dag in, dag uit moeten worden gebruikt, moeten gemakkelijk opgeborgen en voor den dag gehaald kunnen worden. Daarvoor gebruikt men loodsen (fig. 2a en 2b), open aan de achterzijde en de zijvlakken, en met de voorzijde naar het Noorden of Oosten. Een klein overstek levert beschutting tegen regen en sneeuw.

Genoemde werktuigen en gereedschappen worden niet zoo gauw gestolen, vandaar dat deze manier van opbergen gemakkelijk en goedkoop is. De loodsen worden verdeeld in vakken, zoo breed, dat elke wagen er achteruit ingereden kan worden. De constructie is heel eenvoudig en naar behoefte kan men er enkele vakken bijtimmeren.

Sluiten