Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderscheidt v.r.n.1. elevatoren en blaasinrichtingen, beide met een hakselmachine verbonden.

De benoodigde drijfkracht hangt natuurlijk af van de hoeveelheid die per uur moet worden gehakseld en opgevoerd. Men rekent dat voor het drijven van een hakselmachine met elevator van 5—10 P.K. noodig zijn.

Van Amerikaansche zijde geeft men de volgende tabel voor elevatoren:

Breedte in Engelsche duimen 10 12 14 I 16 18 I 20 22

Capaciteit in tonnen per uur 4,5 6,7 8,8 [12 16 19,7 24,5 Benoodigd aantal P.K. bij

stoomvermogen 3,5 5 6,5 8 9,5 11 12,5

Benoodigd aantal P.K. bij

gasvermogen 3,5 5 | 6,5 8 9,5 11 12,5

Blaasinrichtingen voeren door de opvoerpijp met slurf de silage onmiddellijk door het dakluik, en sluiten zelf onmiddellijk aan de hakselmachine aan. Men kan hiermede gemakkelijker groote hoogte bereiken en de silo's steeds geheel vullen. Ook is de opstelling gemakkelijker dan bij elevatoren.

Voor het drijven van een blaasinrichting met hakselmachine rekent men in de praktijk op een drijfkracht van 12—16 P.K., ofschoon dit natuurlijk van de capaciteit afhangt.

Overigens geldt hiervoor deze tabel:

Middellijn van de blaaspijp in I

Engelsche duimen .... 10 12 14 16 20 22

Capaciteit in tonnen per uur . 2,5 6,7 i 8,8 12 19,7 24,5

Benoodigd aantal P.K. bij stoomvermogen 5,5 6,5 8 9,5 12,5 14

Benoodigd aantal P.K. bij gasvermogen 12-16 15-20 J 20-25 J 25-30 35-40! 40-45

Het uitwerpen van de silage geschiedt uit de hand.

3. Men moet trachten te voorkomen dat er vocht uit het groenvoeder wordt geperst; daarvoor laat men het eerst half verwelken.

Mocht het noodig wezen om overtollig vocht af te voeren, dan moet de afvoerbuis van een luchtafsluiter zijn voorzien.

Wat de constructieve uitvoering betreft kunnen allerlei materialen bij den bouw van silo's worden gebruikt; maar het beste zijn. die, waarbij geen scheuren of barsten in den romp ontstaan, omdat dit altijd aanleiding geeft tot vochtverlies en luchttoetreding, dus tot bederf.

De fundeermg moet hecht zijn, tegen verzakking. Meestal zal een vlakke

Sluiten