Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen. Primitief, maar afdoende, is dan de methode om hier kippengaas tegen te bevestigen, dat de golvingen van de zoldering volgt, en daar dan weer een pleisterlaag tegen aan te brengen.

Soms worden de zolders ook gebruikt om hiermede de staldampen te kunnen afvoeren; maar hierover later meer.

Zolders van gewapend beton zijn wel brandvrij, maar hebben weer het bezwaar dat daar veel neerslag tegen wordt gevormd.

d. Deuren.

Deuren moeten steeds naar buiten draaien; anders stremmen zij het verkeer, wat in geval van brand noodlottig kan zijn.

Onder invloed van vocht bestaat gevaar voor krom trekken, waarvan slechte sluiting het gevolg is.

Men geeft de voorkeur aan opgeklampte deuren, liefst verdeeld in boven- en benedendeur, waarvan de benedendeur dan 2/3 van de totale hoogte moet hebben. In boxen kan men de bovendeur 's zomers overdag en 's nachts openlaten, of vervangen door een traliedeur.

Schuifdeuren worden meestal alleen voor binnendeuren toegepast, omdat zij slecht sluiten en tocht veroorzaken. Overigens nemen zij weinig ruimte in beslag.

Meer en meer wil men de deurkozijnen missen, door de deuren in een steensponning op te sluiten. De aansluiting kan worden verbeterd, o.a. door toepassing van het profielijzer van „Faconeisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie A. G. Köln."

De duimen worden dan solide in het metselwerk bevestigd. De deuren worden meestal gesloten met klink en grendels. Men moet er evenwel voor zorgen, dat het vee ze niet zelf kan openen, en geen letsel bekomt aan uitstekende punten. In dit verband verdienen de schuifsloten aanbeveling, die tusschen het raamwerk en de beklamping van de deur worden aangebracht.

De deuren moeten open zijnde, ten allen tijde met haakjes of wervels vastgezet kunnen worden, om ongelukken te voorkomen.

Voor hoog drachtige dieren kan de gevaarlijke aanraking met de scherpe kanten van de kozijnstijlen of steensponningen worden vermeden door het aanbrengen van buikrollen.

e. Vensters.

Het licht moet zoo diep mogelijk in den stal gebracht worden; daarom zijn de ramen meer breed dan hoog, en plaatst men ze zoo hoog mogelijk tegen de zoldering.

Tegen de vliegenplaag is een goede remedie om blauw glas te gebruiken. Er wordt tegen de ruiten meestal neerslag gevormd; dit kan vermeden worden door het gebruik van dubbele ramen.

Door het gebruik van draadglas vermindert men de kans op scherven.

Sluiten