Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door geforceerde ventilatie evenwel kan de stal te sterk afkoelen. Daarom moet de regeling van af- en aanvoer met oordeel geschieden, waarbij een maximumen minimum-thermometer goede diensten kunnen bewijzen.

De gewenschte temperatuur hangt af van den leeftijd en de bestemming van het vee. Men rekent voor melkvee op een temperatuur van 12° tot 15° Celsius, voor jongvee 10°—12° C, voor moederdieren en jonge veulens, kalveren en biggen tot 17,5° C, voor mestvee tot 20» C.

Ventilatiekokers kunnen nog met lichtkokers worden gecombineerd ; wil men bij de constructie der ramen de ventilatie goed verzorgen, dan kunnen dubbele ramen worden gebruikt (fig. 5) die in dichten stand weer beter isoleeren tegen neerslag, door de lucht die zich tusschen binnen- en buitenraam bevindt.

Tocht kan bij dakramen worden tegengegaan, wanneer men de opzetramen gebruikt (II, fig. 1), waar de koude lucht niet direct op het vee kan vallen.

Dubbele zolders kunnen ook worden gebruikt voor afvoer van dampen.

Heel gebruikelijk zijn de holle welfsteenzolders (fig. 2a, 2b, 2c en 2d), waarbij de onderste dwarsvoegen open zijn gelaten. Hierdoor stijgt de lucht op, die door de gevormde langskanalen wordt gevoerd naar een dwars-gelegen hoofdkanaal, waarop de ventilatiekokers trekken.

Isoleerende zolders kunnen verder nog worden gemaakt met Kosmos-vouwplaten (fig. 4, 5 en 6) en cementplaten (fig. 3); bij deze laatste zal men tusschen de platen weer dwarsvoegen openlaten, die de gelegenheid bieden om tusschen de bintlagen weer telkens langskanalen te vormen, zooals dit ook met holle welfsteen het geval is.

Voldoen de stallen aan de algemeene eischen, hierboven genoemd, dan kan men zeker zijn dat een aangename temperatuur kan worden gehandhaafd. Met betrekkelijk weinig kosten kan een goede huisvesting worden verkregen.

2. Loop- en Melkstallen.

Op meer uitgebreide of verspreide bedrijven kan de behoefte ontstaan aan tijdelijke stallingen, waar het vee, dat ver van de boerderij in de weide loopt, een schuilplaats kan zoeken tegen gure weersgesteldheid en eventueel een onderkomen voor den nacht kan vinden.

Dergelijke ruimten kunnen tegelijk gebruikt worden om het vee wat bij te voederen of te melken.

Stel dat er varkens buiten loopen. Hoe graag heeft zoo'n dier niet een schuilplaats tegen te groote hitte, met een rustige ligging voor de jonge biggen. Talrijke soorten van eenvoudige hokken kunnen hiervoor worden gebruikt, een meer afdoend voorbeeld geven de fig. la, lb en lc van plaat III van deze serie. De dichte vloer ligt hoog boven de weide, ook rondom de voederbakken. Mest en vuil kan gemakkelijk worden verwijderd, het voeder kan niet opgepikt worden door de kraaien, door het lichte deksel dat door de varkens kan worden opgetild.

Sluiten