Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft handhaven. Nu neemt men een schot, zóó groot dat de helft van de voorzijde welke mest-vrij is, er juist mede afgesloten kan worden. De voedster vindt nu een ruimte, die haar nest voldoende beschut. De ruif is aan de buitenzijde aangebracht.

Losse voerbakjes, welke men, voor het toedienen van krachtvoer, in de hokken plaatst, zijn minder aanbevelenswaardig, waar ze dikwijls toch voor waterplaats gebruikt worden en liever bevestigen we op zeer eenvoudige wijze een vaste voerbak tegen den binnenkant van het voorstuk aan.

Zooals fig 5c duidelijk aangeeft, is een plankje van 5 c.M. breedte, over de geheele lengte tegen de onderzijde van het voorstuk bevestigd. De zijkanten van dat houten plankje zijn afgerond. Men neemt nu een reepje zink van 5 c.M. hoogte, buigt den bovenrand om, zoodat er geen scherpe rand overblijft, bevestigt dit tegen de onderzijde van de deur aan, trekt het langs het plankje heen, 'thier en daar met een spijkertje bevestigend, maakt het uiteinde weer tegen de onderzijde van het voorstuk vast en een practisch 2 c.M. diep voerbakje is verkregen. Met een klosje kan men het zoo noodig nog steviger tegen het voorstuk aan bevestigen. Bovendien trekt het zóó dicht, dat men er ook melk in kan toedienen, zonder dat het doorlekt. Ook kan men den bodem van het voerbakje bestrijken met de specie welke men voor den hokbodem gebruikt.

De voorzijde sluiten we af met gaas van 4 c.M. maaswijdte, wat in de praktijk beter bevalt dan traliewerk. De konijnen kunnen dan niet zoo gemakkelijk in één keer het voer naar binnen halen, vermorsen dus niets, hebben er geruimen tijd bezigheid mede, terwijl het laatste grassprietje er nog uitgehaald wordt. Om de konijnen tegen inslaande sneeuw of regen en ook tegen directe zonnestralen te beschermen, wordt de voorzijde door een draaibare klep afgesloten, hetgeen op afb. 5b is voorgesteld.

Ten slotte zij nog vermeldt, dat het dak is afgedekt door een asbest-golfplaat, een bij uitstek geschikt afdekkingsmateriaal; voor isolatie kunnen de golven nog wel met riet worden opgevuld.

Sluiten