Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

primitief gebeuren, met behulp van emmers, aan ketting of haalboom, met den zwengel of met de haspel, die heel vaak in de heuvelstreken van Gelderland en Limburg noodig is omdat de opvoerhoogte tientallen Meters kan bedragen.

Het water kan ook in een verticale stijgbuis worden opgepompt met behulp van zuig-, pers-, en zuig- en perspompen; bij grooter diepte dan 7 Meter, en wel tot 50 Meter toe, past men een diepwelpomp toe.

Voor drijfkracht kan men een motor of een windmotor gebruiken.

Om het water door de geheele boerderij te kunnen voeren, is een hooggelegen reservoir noodig, zóó dat de aanwezige drukhoogte den wrijvingsweerstand van het water door de afvoerleidingen kan overwinnen.

Voor hooggelegen slaapkamers moet men zijn toevlucht nemen tot z.g. koudwatervoorsteners, bestaande uit een luchtdicht gesloten, in- en uitwendig gegalvaniseerde ijzeren waterreservoir of ketel, die in den kelder of andere vorstvrije plaats wordt opgesteld.

Door een zuig- en perspomp, die met de hand kan worden bewogen (vleugelpomp), wordt het water in den ketel gepompt, waardoor de lucht wordt samengeperst, die vervolgens het water door de verschillende vertrekken van het huis voert. Hiervoor is maar een druk in den ketel noodig van 2 % tot 3 atmosfeeren.

Wanneer het reservoir niet te klein wordt genomen, kan het pompen eiken morgen door één persoon in korten tijd worden verricht, hetwelk ook zeer geschikt met een kleinen electromotor kan gebeuren. Deze installaties hebben het voordeel dat steeds frisch water wordt afgetapt, wat met buitenstaande hoogreservoirs niet altijd het geval is.

Ook is nog mogelijk een combinatie van gas- en watervoorziening, wanneer in den kelder b.v. een gasmotor wordt opgesteld, die een luchtgasapparaat drijft, waarmede ook het voor den motor benoodigde gas wordt geleverd. Tegelijk kan door een overbrenging de vleugelpomp van den waterpersketel worden gedreven, waardoor men steeds overal en naar willekeur over gas en water kan beschikken.

Evenwel zijn deze pompinstallaties meestal alleen voor menschelijk gebruik geschikt; wanneer men maar nagaat, dat per persoon wel wordt gerekend op een dagelijksch gebruik van 10 Liter. Terwijl men per volwassen stuk vee rekent op een behoefte van 40 tot 50 Liter per dag.

Voor den veestapel is het in den regel voldoende om met een zuigperspomp het water op te voeren naar een in of bij den stal gelegen reservoir. Voor de distributie van het water in den stal is maar een geringe drukhoogte noodzakelijk.

Op welke wijze wordt nu het vee gedrenkt?

Varkens b.v. krijgen het water, gemengd met het krachtvoer.

Het groot vee wordt b.v. in Zeeland en Noord-West-Noord-Brabant eenige malen per dag losgemaakt en in de gelegenheid gesteld om uit de op de mestvaalt geplaatste groote bakken den dorst te lesschen. Er bestaat dan gevaar wegens het gebruik van groote hoeveelheden water tegelijk, van zeer lage temperatuur, afgezien nog van mogelijke ongelukken.

Sluiten