Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De buizen legt men liefst boven den vasten vloer (lb) om mogelijke reparaties te vergemakkelijken.

De waterspiegel komt in veestallen 30 c.M. boven den vloer, paardenstallen 70 tot 80 cM. In totaal is er 1 a 2 c.M. verval in de leiding. De drinkbakjes moeten zoo zijn ingericht, dat het water niet in de buis kan terugvloeien; men moet het grove vuil dat van boven inkomt, op een roostertje kunnen opvangen en de bakken geregeld en grondig reinigen.

De voordeelen van deze inrichting zijn, dat het vee telkens kleine hoeveelheden water verwerkt, dat onder invloed van de staltemperatuur is vóorgewarmd. Ook meent men hierdoor een verhoogde melkproductie te kunnen waarnemen. Zeker is het, dat er veel arbeidsbesparing plaats heeft.

Ten opzichte van dieren, die bezweet van den arbeid komen, moet men de voorzorg nemen, dat de bakjes afgesloten kunnen worden.

Besmetting is op deze wijze toch niet buiter gesloten. Een ernstig bezwaar is wel de vervuiling waaraan de bakjes en de leiding worden blootgesteld. Een herhaaldelijke reiniging wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Met het oog op mogelijke verstopping van de leiding moet er gelegenheid zijn om door een kraan af te tappen. In geval van nood kan men zich dan altijd behelpen.

Is het reservoir defect, dan moet men met de pomp toch de kraan kunnen bedienen. En wanneer de vlotterbak defect is, moet men de bakjes toch kunnen vullen. Met behulp van afsluitkranen kan dit alles geregeld worden.

Eenige kleine voorzieningen dienen nog te worden aangegeven.

Het reservoir wordt natuurlijk voorzien van een overstortpijp en een afvoerleiding voor het schoonmaken, en in geval er vorstgevaar bestaat.

Ook de persbuis moet men kunnen afsluiten en leeg laten loopen.

Aan het eind van de leiding zit ook een kraan, ter wille van de reiniging.

Er worden tegenwoordig evenwel electromotoren toegepast, waarbij vereenvoudiging in de installatie mogelijk is. Wordt aan elk aftappingspunt een kraan aangebracht met electrischen schakelaar, waar bij het openen van de kraan stroom aan den motor wordt toegevoerd, dan wordt automatisch de pomp aangedreven en water geleverd.

Door een bijzondere voorziening wordt voorkomen, dat plotseling te sterke stroom optreedt.

Deze installatie heeft de volgende voordeelen:

1) De kosten van het resenfoir met dragende constructie vervallen.

2) Men verkrijgt voortdurend versch en koel water uit den put.

3) Er wordt aan krachtsverbruik bespaard, doordat de opvoerhoogte nu zooveel minder bedraagt.

Zulke electrische pompen worden geleverd in verbinding met gelijk-of draaistroommotoren, gewoonlijk voor een wateropbrengst van 40 Liter per minuut en met een opvoerhoogte tot 25 Meter..

Sluiten