Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoffen opneemt, en waarvan boven- en benedenrand een dubbele stankafsluiting vormen.

Van deze zinkputjes zijn meerdere vormen in den handel.

4. Werkplaatsen.

Op groote bedrijven, die meestal afgezonderd liggen, moeten paarden worden beslagen en is voortdurend reparatiewerk aan werktuigen, gereedschappen, wagens enz., zoodat het aanbeveling kan verdienen om een werkplaats te bouwen voor den smidsknecht. Hoe zoo'n werkplaats kan worden ingericht, blijkt te duidelijk uit de teekening (IV, fig. la en lb), dan dat daaraan nog iets behoeft te worden toegevoegd.

Kan ook een wagenmaker geregelden arbeid vinden, dan kunnen de werkplaatsen worden gecombineerd. Liefst plaatst men ze in de onmiddellijke nabijheid van de remise voor wagens en werktuigen.

Tegelijk kan daarbij worden ondergebracht de weegbrug met kantoortje, waar eenige boekhouding moet kunnen worden gevoerd (fig. 2a en 2b).

De zolderruimte blijft dan voor huisvesting beschikbaar, waardoor voortdurend toezicht op de aanwezige materialen mogelijk is.

Sluiten