Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmiddellijk de vleugel bijaan, waarin de melkveestal is ondergebracht, die zoo noodig in lengterichting nog onbeperkt kan worden uitgebreid.

De paardenstal sluit den dorschvloer af. Naast de vakken zijn de secundaire stallingen ondergebracht als loopstal voor jonge paarden en de box voor den stier, met ziekenstal en melkkamer; welke laatste onmiddellijk naast den koestal ligt.

Hierboven, en boven paardenstal en koestal, kan een groote hoeveelheid hooi worden geborgen.

Granen die het vlugst worden afgedorscht, woiden geborgen in de open veldschuur, die aan de Westzijde is afgesloten en daar gelegenheid tot bergen van meer kostbare werktuigen geeft. Neemt het akkerbouwbedrijf de overhand, dan is uitbreiding gemakkelijk door het aanbouwen van eenige vakken aan de open veldschuur. Is dit niet het geval, en neemt met de veehouderij ook de varkensfokkerij en -mesterij, toe dan kunnen ook de varkenstallen voorloopig onbeperkt worden verlengd. En toch behoudt het plan zijn compacten vorm, en blijft ook het karakter van centraalbouw gehandhaafd.

Sluiten