Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorschvloer en de vakken steeds voldoende worden verlicht, en tijdens het dorschen geventileerd.

Deze vorm kan ook worden toegepast voor een bedrijf van bijna uitsluitend veehouderij, fokkerij en kaasmakerij; mits dan de ruimte begane gronds voor stallingen wordt ingericht en het hooi op de zolders geborgen. Ruimteverlies wordt voorkomen door alleen een dwarsvloer aan te houden.

In het daarvoor uitgewerkte plan (fig. 3a en 3b) bestaat het woonhuis uit 'woonvertrekken (1) met slaapkamer (2) en keuken (3). Hier sluiten bij aan: het wringhuis (4> en de kaaskamer (5) w. o. kelder met een bergplaats voor brandstoffen (6) en een opslagplaats voor voederartikelen (7). Slechts een van de vakken (8) kan tot beneden worden gevuld; vanaf de zolders kan het hooi worden afgeworpen op den dwarsvloer (9), om dan gemakkelijk den koestal (10) en den paardenstal (11) te bereiken. Wanneer wat minder aan de paardenfokkerij werd gedaan, zou dit de bergruimte in de schuur, maar ook de verlichting van de paardenstallen ten goede komen.

Bij dit bedrijf behooren nog een groote gierkelder met mestvaalt, en een ruime varkensstal ten einde de afvalproducten van de kaasmakerij nog rendabel te kunnen maken.

Niet zoozeer door de plattegrondsindeeling, maar wel door de gebintenconstructie onderscheidt zich van alle tot dusver besproken plannen de boerderij, welke wordt voorgesteld door de fig. la en 1& op Plaat VIII. Van de ZuidHollandsche eilanden naar Zeeland gaande, winnen de dwarsvloeren veld, en verliezen de langsvloeren terrein. Van de drie dwarsvloeren (1) gaat er maar een, de z.g. voedervloer van de paarden over de volle breedte van de schuur door. De andere loopen min of meer dood tegen den koestal.

Een geheel doorgaande dwarsvloer is betrekkelijk van minder belang omdat de mestvaalt achter den koestal zich toch minder goed voor uitrijden met de leege boerenwagens leent.

Wanneer de oogst wordt binnengehaald, wordt het hooi boven de stallen geborgen; het koren in de vakken (2) en op de balken boven de vloeren. Elke dwarsvloer kan links en rechts een vak bedienen.

Ook kan elke stal vanaf een dwarsvloer bereikt worden, waardoor de voedering van het vee vlug verloopt; dit is het geval met den paardenstal (3), de merriƫn in de boxen (4) en het melk- of mestvee in den koestal (5).

Het afdorschen gebeurt juist omgekeerd als het inbrengen van den oogst. Wel moet men bij de dwarsvloeren eenige malen de stoomdorsch mach ine verplaatsen, maar een voordeel is dat men de locomobile buiten kan laten staan, en de granen door dezen bouwtrant ook beter kan sorteeren, dan dit met langsvloeren het geval is.

Den graanzolder vindt men nog zeer algemeen boven de vrijstaande

woning.

Sluiten