Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een dergelijk plan is ontworpen ten behoeve van de afdeeling Zuivelbereiding aan de Landbouw-Hoogeschool te Wageningen (zie fig. 5). Het centrum van het gebouw wordt gevormd door den veestal (1), waarin 24 melkkoeien kunnen worden gestald.

In den eenen vleugel bevinden zich het lokaal voor voederbereiding (2), de kalverstal (3) en het kantoor (4); in zijn geheel onderkelderd voor het bergen van mangelwortelen.

In den anderen vleugel zijn ontworpen: de kraamkamer (5), de koewacht (6), de kleedkamer (7), de badkamer (8), de paardenstal (9), de ziekenstal (10), de bergplaats voor stalgereedschappen (11) en de melkkamer (12).

Sluiten